Home / Giáo dục / Top 7 bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất

Top 7 bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất

Hướng dẫn bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất cũng chính là một trong những truyện vô cùng hay và độc đáo. Để giúp cho các em hiểu được sâu sắc bài viết này thì hãy cùng Tophaynhat.com tóm tắt nhé!

Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy là một truyện truyền thuyết hay và hấp dẫn. Để giúp hiểu được lịch sử trong chuyện thì chúng ta cũng phải hiểu được nội dung của tác phẩm thông qua bài tóm tắt dưới đây mà chúng tôi mang đến cho các em. Chúng ta cùng theo dõi bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất.

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 1

Vua An Dương Vương xây thành, hễ đắp tới đâu là lở tới đó mà không hiểu lý do. Không còn cách nào khác thì vua phải nhờ tới sự giúp đỡ của Rùa Vàng mới xây xong. Trước khi từ biệt ra về, khi đó thì Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua cái móng vuốt để làm lẫy nỏ. Đặc điểm của chiếc lẫy nỏ này là có thể bắn trăm phát trăm trúng. Nhờ có lẫy nỏ mà mấy lần Triệu Đà cử đại binh sang xâm lược, vua An Dương Vương đều chiến thắng vẻ vang. Chỉ một thời gian sau, Đà cầu hôn Mị Châu là con gái của An Dương Vương cho con trai mình là Trọng Thủy. Khi đó vua An Dương Vương lại chấp thuận đồng ý mà không nghi ngờ gì cả. Rồi Trọng Thủy bảo Mị Châu lấy cho mình xem nỏ thần rồi đánh tráo, đem về nước cho cha. Khi có nỏ thần trong tay thì Triệu Đà lại cất quân sang xâm lược. Vua An Dương Vương thua trận, bèn cùng Mị Châu chạy về biển Đông. Lúc này nhà vua chỉ biết cầu cứu Rùa Vàng, Rùa Vàng bảo: “Giặc sau lưng nhà vua đó”. Ngay lập tức vua An Dương Vương hiểu ra, tuốt kiếm chém đầu Mị Châu rồi cùng Rùa Vàng rẽ nước xuống biển Đông.

Xem thêm:  Những bất ngờ đối với việc học tiếng Anh cùng Tây hiện nay

tom tat chuyen an duong vuong mi chau trong thuy - Top 7 bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất

Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 2

An Dương Vương xây thành, hễ đắp tới đâu là lở tới đó. Vua phải nhờ tới sự giúp đỡ của Rùa Vàng mới xây xong. Trước khi từ biệt ra về, Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua cái móng vuốt để làm lẫy nỏ, có thể bắn trăm phát trăm trúng. Nhờ có lẫy nỏ mà mấy lần Triệu Đà cử đại binh sang xâm lược, An Dương Vương đều chiến thắng vẻ vang. Một thời gian sau, Đà cầu hôn Mị Châu là con gái của An Dương Vương cho con trai mình là Trọng Thủy. An Dương Vươn bằng lòng mà không nghi ngờ gì. Trọng Thủy bảo Mị Châu lấy cho mình xem nỏ thần rồi đánh tráo, đem về nước cho cha. Triệu Đà lại cất quân sang xâm lược. Mất nỏ thần, An Dương Vương thua trận, bèn cùng Mị Châu chạy về biển Đông. Nhà vua cầu cứu Rùa Vàng, Rùa Vàng bảo: “Giặc sau lưng nhà vua đó”. An Dương Vương hiểu ra, tuốt kiếm chém đầu Mị Châu rồi cùng Rùa Vàng rẽ nước xuống biển Đông.

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 3

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, ông xây thành nhưng xây đến đâu đổ đến đo, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Rùa Vàng thì đã xây xong. Khi trở về, Rùa Vàng còn cho vua một cái móng vuốt để làm nỏ thần. Khi Triệu Dà đến xâm lược, thì đã bị nỏ thần của An Dương Vương tiêu diệt. Sau đó, Triệu đà xin cầu hòa và đã sang cầu hôn con gái của An Dương Vương là Mị Châu cho con trai của ông ta là Trọng Thủy. An Dương Vương đồng ý và đã cho Trọng Thủy ở rể. Trong thời gian ở rể thì Trọng Thiuỷ đã lừa Mị Châu để lây nỏ thần và trở về nước. Sau đó, Triệu Đà đem quân sang xâm lược Âu Lạc lần thứ hai, An Dương Vương ỷ có nỏ thần vẫn ngang nhiên ngồi đánh cờ, và kết quả là bị mất nước, An Dương Vương đem Mị Châu chạy ra biển, ra đến biển thì Rùa Vàng hiện lên nói “kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó”. An Dương Vương nghe vậy liền rút gươm ra đâm chết Mị Châu. Còn ông thì xuống biển. Về sau thì Xác Mị Châu biến thành ngọc, còn Trọng Thủy thương tiếc vợ nên đã nhảy xuống giếng tự tử. sau này, khi lấy nước giếng đó rửa với ngọc thì sẽ rất sáng.

Xem thêm:  Quy tắc viết hoa trong tiếng Việt cần lưu ý những điều gì?

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 4

Trọng Thủy là con trai Triệu Đà. Triệu Đà mấy lần cất quân sang đánh Âu Lạc đều bị thua, bèn lấy cớ hòa hiếu, đưa con trai mình sang cầu hôn Mị Châu, con gái An Dương Vương, để dò thám bí mật của kẻ thù. Khi lấy được lòng tin yêu của Mị Châu. Trọng Thủy lừa nàng để đánh tráo nỏ thần đem về nước cho vua cha. Lúc từ biệt, Trọng Thủy còn hỏi vợ, nếu có binh biến giữa hai nước thì phải làm sao. Mị Châu bảo sẽ rắc lông ngỗng để tìm nhau. Triệu Đà nhờ có nỏ thần, đã đánh bại quân An Dương Vương. Khi Mị Châu cùng cha chạy trốn ra Biển Đông, Trọng Thủy đã tìm dấu lông ngỗng để đuổi theo. Thấy xác Mị Châu trước biển, Trọng Thủy ôm về an tang. Lúc tắm, Trọng Thủy nhìn thấy bóng Mị Châu dưới giếng nước, bèn lao đầu xuống giếng rồi chết. Tương truyền, khi người đời sau lấy ngọc do máu của Mị Châu hóa thành, đem rửa vào nước giếng đó thì ngọc trở nên sáng đẹp vô cùng.tom tat chuyen an duong vuong mi chau trong thuy 2 - Top 7 bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất

An Dương Vương

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 5

Mị Châu là con gái vua An Dương Vương. Sau khi vua cha xây được thành và có lẫy nỏ thần. Mị Châu được gả cho Trọng Thủy, con trai Triệu Đà, người đã đem quân sang xâm lược Âu Lạc và bị An Dương Vương đánh bại. Tin yêu chồng và mất cảnh giác, Mị Châu bị Trọng Thủy đánh tráo nỏ thần. Triệu Đà lại cất quân sang Âu Lạc và đánh bại An Dương Vương. Mị Châu theo cha chạy trốn, vừa chạy vừa rắc lông ngỗng chr đường cho chồng. Thần Rùa Vàng hiện lên và báo cho nhà vua biết Mị Châu chính là giặc. Trước khi bị vua cha chém, Mị Châu khấn: nếu mình có lòng phản nghịch thì chết đi sẽ hóa thành cát bụi, còn nếu một long trung hiếu mà bị lừa dối thì sẽ hóa thành châu ngọc. Mị Châu chết, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu, xác biến thành ngọc thạch.

Xem thêm:  3 bài phân tích bài thơ Viếng lăng Bác - Viên Phương hay nhất ngắn gọn lớp 9

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 6

Trọng Thủy là con trai Triệu Đà. Triệu Đà mấy lần cất quân sang đánh Âu Lạc đều bị thua, bèn lấy cớ hòa hiếu, đưa con trai mình sang cầu hôn Mị Châu, con gái An Dương Vương, để dò thám bí mật của kẻ thù. Khi lấy được lòng tin yêu của Mị Châu. Trọng Thủy lừa nàng để đánh tráo nỏ thần đem về nước cho vua cha. Lúc từ biệt, Trọng Thủy còn hỏi vợ, nếu có binh biến giữa hai nước thì phải làm sao. Mị Châu bảo sẽ rắc lông ngỗng để tìm nhau. Triệu Đà nhờ có nỏ thần, đã đánh bại quân An Dương Vương. Khi Mị Châu cùng cha chạy trốn ra Biển Đông, Trọng Thủy đã tìm dấu lông ngỗng để đuổi theo. Thấy xác Mị Châu trước biển, Trọng Thủy ôm về an tang. Lúc tắm, Trọng Thủy nhìn thấy bóng Mị Châu dưới giếng nước, bèn lao đầu xuống giếng rồi chết. Tương truyền, khi người đời sau lấy ngọc do máu của Mị Châu hóa thành, đem rửa vào nước giếng đó thì ngọc trở nên sáng đẹp vô cùng.

tom tat chuyen an duong vuong mi chau trong thuy 1 - Top 7 bài tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” mới nhất

Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” – Bài làm 7

Mị Châu là con gái An Dương Vương. Sau khi cha nàng xây được thành, lại có nỏ thần mấy lần đánh bại quân Triệu Đà, Đà đã sang cầu hôn này cho con trai hắn, lấy cớ là tạo mối quan hệ giao hảo hai nước. Thế là Mị Châu trở thành vợ Trọng Thủy. Tin yêu chồng và mất cảnh giá, Mị Châu bị Trọng Thủy lừa, đánh tráo nỏ thần đem về nước. Có nỏ thần, Triệu Đà đem quân sang đánh An Dương Vương. Khi cùng cha chạy trốn ra biển Đông, Mị Châu còn rắc lông ngỗng để làm dấu cho chồng, mong vợ chồng được đoàn tụ. Rùa Vàng hiện lên bảo với An Dương Vương, Mị Châu là giặc. Vua liền quay lại chém chết Mị Châu. Trước khi chết, Mị Châu khấn: nếu mình có lòng phản nghịch, khi chết sẻ biến thành châu ngọc. Mị Châu chết, xác hóa thành ngọc thạch, còn máu chảy xuống biển, trai ăn phải đều biến thành hạt châu.

Hi vọng với những bài văn Tóm tắt “Truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy” trên các em cũng hiểu được giá trị về mặt nội dung sơ lược của tác phẩm để hiểu thêm được tác phẩm hơn. Chúc các em học tốt!

Minh Nguyệt

Check Also

Top 10 bài văn mẫu tả thầy cô giáo mà em yêu quý

Top 10 bài văn mẫu tả thầy cô giáo mà em yêu quý

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bởi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *